Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Văn bản La Ngâu > Hiệu trưởng > Báo cáo > (147 bài)

  Thumbnail

  BÁO CÁO đánh giá công tác thá...

  Ngày gửi: 2018-09-04 09:41:24

  Thumbnail

  BÁO CÁO đánh giá công tác thá...

  Ngày gửi: 2018-09-03 16:41:48

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tình hình thực hiện b...

  Ngày gửi: 2018-08-28 15:47:20

  Thumbnail

  BÁO CÁO tình hình thực hiện n...

  Ngày gửi: 2018-08-28 09:53:10

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thi h...

  Ngày gửi: 2018-08-21 20:20:41

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tình hình thực hiện b...

  Ngày gửi: 2018-07-11 12:45:41

  Thumbnail

  BÁO CÁO Công tác tuyên truyền...

  Ngày gửi: 2018-06-11 14:53:57

  Thumbnail

  BÁO CÁO tình hình thực hiện ...

  Ngày gửi: 2018-06-11 14:52:24

  Thumbnail

  BÁO CÁO việc thực vệ sinh an ...

  Ngày gửi: 2018-06-11 14:51:35

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tổng kết năm học 2017...

  Ngày gửi: 2018-06-11 14:50:44

  Thumbnail

  BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG TH...

  Ngày gửi: 2018-06-11 14:20:43

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tình hình đảm bảo an ...

  Ngày gửi: 2018-06-11 14:10:22

  Thumbnail

  BÁO CÁO Công tác giáo dục lý...

  Ngày gửi: 2018-06-11 12:16:15

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả xây dựng mô ...

  Ngày gửi: 2018-06-08 16:34:57

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả triển khai và...

  Ngày gửi: 2018-06-08 16:34:25

  Thumbnail

  BÁO CÁO Công tác giáo dục lý...

  Ngày gửi: 2018-06-08 16:33:48

  Thumbnail

  BÁO CÁO Triển khai tập huấn v...

  Ngày gửi: 2018-06-08 16:33:05

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tổng kết công tác thi...

  Ngày gửi: 2018-06-04 07:17:11

  Thumbnail

  BÁO CÁO Tình hình đảm bảo an ...

  Ngày gửi: 2018-05-20 10:37:45

  Thumbnail

  BÁO CÁO việc triển khai dạy h...

  Ngày gửi: 2018-04-12 09:08:42

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực ...

  Ngày gửi: 2018-04-10 15:11:18

  Thumbnail

  BÁO CÁO Đánh giá công tác thá...

  Ngày gửi: 2018-04-10 15:10:55

  Thumbnail

  BÁO CÁO thực hiện công tác b...

  Ngày gửi: 2018-03-03 14:45:42

  Thumbnail

  Báo cáo kết quả kiểm tra nội ...

  Ngày gửi: 2018-01-20 17:13:54

  Thumbnail

  BÁO CÁO Sơ kết học kì 1, năm ...

  Ngày gửi: 2018-01-09 16:08:09

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực ...

  Ngày gửi: 2018-01-07 17:20:17

  Thumbnail

  BÁO CÁO việc thực vệ sinh an ...

  Ngày gửi: 2018-01-07 17:19:43

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả triển khai và...

  Ngày gửi: 2018-01-07 17:19:14

  Thumbnail

  BÁO CÁO Sơ kết học kì năm học...

  Ngày gửi: 2018-01-07 17:18:37

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả triển khai Th...

  Ngày gửi: 2018-01-07 17:17:49

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả triển khai và...

  Ngày gửi: 2017-12-11 16:11:45

  Thumbnail

  BÁO CÁO kết quả thi giáo viê...

  Ngày gửi: 2017-12-08 17:00:06

  Thumbnail

  BÁO CÁO đánh giá công tác thá...

  Ngày gửi: 2017-12-08 16:58:57

  Thumbnail

  BÁO CÁO Công khai, xác minh ...

  Ngày gửi: 2017-12-08 16:56:13

  Thumbnail

  BÁO CÁO đánh giá công tác thá...

  Ngày gửi: 2017-12-08 16:55:36

  Thumbnail

  BÁO CÁO Kết quả tổ chức triển...

  Ngày gửi: 2017-12-08 16:50:07

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau