Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Đỗ Nhàn
 • Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐÁNHGIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:11' 21-03-2019
  Dung lượng: 14.8 KB
  Số lượt tải: 384
  Số lượt thích: 0 người
  BIỂU MẪU 03.
  BẢNG TỔNG HỢP
  KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

  1) Tỉnh/Thành phố.............................................................................................................
  2) Huyện/Quận/Thị xã:......................................................................................................
  3) Xã/phường....................................................................................................................
  4) Trường:.........................................................................................................................
  5) Họ và tên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được đánh giá:
  ………………………………………………………
  6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/………/20……
  Nội dung
  Mức đồng ý
  (ghi số lượng ý kiến vào mỗi ô tương ứng)
  
  
  Chưa đạt
  Đạt
  Khá
  Tốt
  
  1. Hiệu trưởng thực hiện gương mẫu các quy định về đạo đức nhà giáo
  
  2. Hiệu trưởng có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
  
  3. Hiệu trưởng am hiểu chuyên môn và thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
  
  4. Kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương
  
  5. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông.
  
  6. Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với tất cả giáo viên, nhân viên
  
  7. Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương.
  
  8. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tài chính phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công khai, minh bạch.
  
  9. Hiệu trưởng chỉ đạo khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học của nhà trường hiệu quả, phục vụ nâng cao chất lượng dạy học
  
  10. Nhà trường thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng liên tục.
  
  11. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường chủ động thực hiện nghiệm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường theo quy định
  
  12. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và giải quyết những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường ngày một tốt hơn.
  
  13. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực
  
  14. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động dạy học của nhà trường
  
  15. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh
  
  16. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong huy động các nguồn lực phát triển nhà trường
  
  17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong giao tiếp, trong công việc và tạo lập môi trường phát triển ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và học sinh
  
  18. Hiệu trưởng chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các điều hành các hoạt động của nhà trường
  
  19. Các ý kiến khác (ghi rõ):
  19.1. Những điểm tốt trong hoạt động quản lý nhà trường:
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  19.2. Những điều cần thay đổi:
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................
  Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)
  ……………………ngày....tháng….năm…… Người tổng hợp (Ký và ghi rõ họ tên)
  


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau