Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề nghị công nhận trường học phòng chống tai nạn thương tích

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:28' 09-11-2016
  Dung lượng: 28.0 KB
  Số lượt tải: 934
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 01/TTr-LN La Ngâu, ngày 24 tháng 5 năm 2016

  TỜ TRÌNH
  Đề nghị cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích” Năm học 2015-2016

  Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT về quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phô thông;
  Căn cứ kết quả tự đánh giá công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ biên bản thẩm định kết quả tự đánh giá công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh,
  Trường Tiểu học La Ngâu kính đề nghị UBND xã La Ngâu lập thủ tục trình UBND huyện Tánh Linh xem xét cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích” năm học 2015-2016 cho Trường Tiểu học La Ngâu.
  (Hồ sơ đính kèm: Biên bản thẩm định của Phòng GD&ĐT và Bảng tự đánh giá của Trường)
  Trân trọng kính trình.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - UBND xã La Ngâu;
  - Lưu VT.


  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau