Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của cán bộ quản lí

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:35' 01-12-2017
  Dung lượng: 27.7 KB
  Số lượt tải: 58
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   La Ngâu, ngày 31 tháng 8 năm 2017
  
  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  NĂM HỌC: 2017-2018

  - Họ và tên: Cao Thống Suý
  - Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1963
  - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm giáo dục tiểu học
  - Năm vào ngành giáo dục: 1985
  - Chức vụ: Hiệu trưởng
  Căn cứ Hướng dẫn số 67/CV-THLN, ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Trường Tiểu học La Ngâu về việc Hướng dẫn  công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2017-2018, tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các nhân năm học 2017-2018 như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu
  - Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của ngành giáo dục; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
  - Bồi dưỡng thường xuyên trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
  - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  II. Nộidung, thời lượng bồi dưỡng
  1. Nội dung bồi dưỡng bắt buộc
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1
  1.1.1. Thời lượng: Khoảng 30 tiết/năm học
  1.1.2. Nội dung:
  - Các vấn đề cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV và Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII);
  - Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
  - Tình hình thời sự trong nước và quốc tế;
  - Những vấn đề kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của huyện năm 2017.
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2
  1.2.1. Thời lượng: Khoảng 30 tiết/năm học
  1.2.2. Nội dung:
  - Ứng dụng phần mềm vnEdu;
  - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT;
  - Kĩ năng ra đề kiểm tra định kì đạt 4 mức độ.
  2. Nội dung bồi dưỡng tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3)
  2.1. Thời lượng: Khoảng 60 tiết/năm học
  2.2. Nội dung:
  - QLTH1: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
  - QLTH3: Năng lực xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học;
  - QLTH6: Năng lực quản lí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học;
  - QLTH12: Năng lực quản lí đội hoạt độngdạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học;
  3. Kế hoạch cụ thể:
  Nội dung bồi dưỡng
  Thời gian
  tự học
  (tiết)
  Thời gian học
  tập trung
  (tiết)
  Dự kiến thời gian hoàn thành
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  
  * Nội dung 1:
  
  1/ Các vấn đề cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV và Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII);
  6
  4
  0
  Tháng 8/2017
  
  2/ Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau