Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch dạy văn hoá địa phương

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:00' 05-10-2018
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người

  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 26/KH-THLN La Ngâu, ngày 18 tháng 09 năm 2018

  KẾ HOẠCH
  Thực hiện dạy học văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương
  Năm học: 2018-2019

  Căn cứ văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng. Trường Tiểu học La Ngâu xây dựng kế hoạch dạy văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương như sau:
  I. YÊU CẦU
  Dạy văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019.
  Việc cung cấp những  kiến thức dạy văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương giúp cho học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về mảnh đất, con người, truyền thống đấu tranh, và những di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của quê hương Bình Thuận.
  II. THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC
  1. Bố trí tiết dạy
  Dạy vào tiết bổ sung của buổi chiều có 3 tiết, mỗi tuần dạy một bài theo bảng thống kê dưới đây. Tổ lên lịch dạy cụ thể vào lịch báo giảng. Đặc biệt không dạy vào các tuần giữa kì, cuối kì để dành thời gian cho học sinh được ôn tập, cũng cố kiến thức cho chương trình chính khóa.
  2. Nội dung, tài liệu giảng dạy
  - Tài liệu văn hóa địa phương tỉnh Bình Thuận;
  - Nội dung dạy, kế hoạch dạy
  Tuần
  Phần
  Tên bài
  Số tiết
  Ghi chú
  
  HỌC KÌ 1
  
  4
  Địa lí ĐP
  Tự nhiên và hành chính tỉnh Bình Thuận
  1
  
  
  5
  Lịch sử ĐP
  Sơ lược về lịch sử tỉnh Bình Thuận và phong trào yêu nước trước Cách mạng tháng Tám (1697-1945)
  1
  
  
  6
  Văn học ĐP
  Thành tựu về văn học địa phương
  1
  
  
  7
  Văn hóa ĐP
  Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
  1
  
  
  11
  Địa lí ĐP
  Dân số, giáo dục - đào tạo, y tế
  1
  
  
  12
  Lịch sử ĐP
  Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ độc lập dân tộc, giải phóng đất nước (1945 – 1975)
  1
  
  
  13
  Ngữ văn ĐP
  Ngôn ngữ địa phương
  1
  
  
  14
  Văn hóa ĐP
  Lễ hội dân gian và phong tục tập quán
  1
  
  
  HỌC KÌ 2
  
  19
  Địa lí ĐP
  Tình hình phát triển kinh tế
  1
  
  
  20
  Lịch sử ĐP
  35 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 – 2010)
  1
  
  
  21
  Văn hóa ĐP
  Trò chơi dân gian
  1
  
  
  
    III.  TỔ CHỨC DẠY HỌC
  Căn cứ các nguồn tài liệu, tư liệu tham khảo, giáo viên biên soạn giáo án dạy học gồm các yêu cầu như đối với giáo án dạy học các nội dung chính khóa theo quy định và đúng theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình dạy học văn hoá, lịch sử, địa lý địa phương.
  Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện nội dung giáo dục văn hóa địa phương năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học La Ngâu.
  Nơi nhận:
  - CM (theo dõi);
  - Tổ trưởng, GV (thực hiện);
  - Các ban ngành, đoàn thể ( thực hiện);
  - Lưu: CM, Tuấn (2b).

  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau