Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH Phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:17' 05-10-2018
  Dung lượng: 21.8 KB
  Số lượt tải: 209
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 22/KH-THLN La Ngâu, ngày 25 tháng 6 năm 2018

  KẾ HOẠCH
  Phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục học sinh
  Năm học 2018 – 2019

  Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT- BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự ”, Trường Tiểu học La Ngâu xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an xã La Ngâu xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự” năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu:
  1. Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học La Ngâu và cán bộ chiến sĩ Công an, người dân xã La Ngâu nắm vững Thông tư liên tịch số 23/2012/TT- BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự ”;
  2. Thực hiện mối liên hệ 3 môi trường “Nhà trường - Gia đình - Xã hội” trong công tác giáo dục toàn diện cho con em; phát huy vai trò, trách nhiệm của Trường Tiểu học La Ngâu, của các ban ngành, đoàn thể thuộc xã La Ngâu(Mà đại diện là Công an xã La Ngâu) và Hội PHHS nhà trường trong việc hình thành nhân cách học sinh; nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả với hành vi xâm hại đến an ninh trật tự trong nhà trường. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để nảy sinh phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức học sinh, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học. Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường tham gia học tập;
  3. Việc phối hợp giữa Công an xã, Hội PHHS và nhà trường phải được thực hiện thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng của mỗi đơn vị. Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm các quy định đề ra và giữ bí mật trong trao đổi thông tin; khi xử lý giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong trường học phải thận trọng, khách quan, tôn trọng ý kiến các bên và trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
  II. Nội dung thực hiện
  1. Nhiệm vụ chung
   - Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học và giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách học sinh là nhiệm vụ chung của Trường Tiểu học La Ngâu, của các ban ngành đoàn thể mà đại diện là Công anxã La Ngâu và của các bậc cha mẹ học sinh đang tham gia học tập tại trường.
  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, các bậc phụ huynh, học sinh tham gia tích cực có hiệu quả vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại trường học; thực hiện tốt an toàn giao thông đường bộ;
  - Nội dung công tác phối hợp gồm: Phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với những hoạt động gây mất an ninh, trật tự nhà trường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có liên quan đến học sinh;
  - Trường Tiểu học La Ngâu, Công anxã La Ngâu và Hội PHHS có trách nhiệm phối hợp hoạt động trên nguyên tắc thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; khi xử lý, giải quyết vấn đề có liên quan đến học sinh, đến an ninh trật tự trường học cần đảm bảo sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.
  2. Nhiệm vụ cụ thể:
  2.1. Nhiệm vụ của Trường Tiểu học La Ngâu:
  - Đảm bảo nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cho học sinh, lồng ghép giáo dục trong các môn học chính khóa có liên quan và trong sinh hoạt ngoại khóa. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nhân cách, hành vi ứng xử văn hóa cho học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp; từng bước hình thành ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy nhà
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau