Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PHIẾU CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:11' 21-03-2019
  Dung lượng: 18.0 KB
  Số lượt tải: 196
  Số lượt thích: 0 người
  BIỂU MẪU 04.
  PHIẾU CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  1) Tỉnh/Thành phố ................................................................................................................
  2) Huyện/Quận/Thị xã:...........................................................................................................
  3) Cấp học:.............................................................................................................................
  4) Trường:...............................................................................................................................
  5) Họ và tên người được đánh giá: …………………………………………………………
  6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/………/20……
  Cấp trên trực tiếp đánh giá mức đạt được của từng tiêu chí bằng cách khoanh tròn vào chỉ 1 ô tương ứng với 4 mức đạt được của tiêu chí và phải căn cứ trên minh chứng xác thực.
  Tiêu chuẩn/Tiêu chí
  Mức đánh giá tiêu chí
  
  
  Chưa đạt
  Đạt
  Khá
  Tốt
  
  Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

  
  Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
  
  Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
  
  Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
  
  Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

  
  Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
  
  Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh
  
  Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường
  
  Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
  
  Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường
  
  Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
  
  Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường
  
  Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

  
  Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
  
  Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường
  
  Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
  
  Tiêu chuẩn 4. Phát triển môi quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

  
  Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
  
  Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
  
  Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
  
  Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

  
  Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
  
  Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin
  
   Nhận xét(ghi rõ):
  - Điểm mạnh:
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  - Những vấn đề cần cải thiện:
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................
  Xếp loại kết quả đánh giá: …………………
   
  ………, ngày....tháng.... năm …… Thủ trưởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên)
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau