Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:54' 20-03-2019
  Dung lượng: 18.8 KB
  Số lượt tải: 429
  Số lượt thích: 0 người
  BIỂU MẪU 01
  PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  1) Tỉnh/Thành phố..............................................................................................................
  2) Huyện/Quận/Thị xã:.......................................................................................................
  3) Cấp học:.........................................................................................................................
  4) Trường:..........................................................................................................................
  5) Họ và tên người tự đánh giá:.........................................................................................
  6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………../………/20……..
  Hướng dẫn:Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.
  Tiêu chuẩn/Tiêu chí
  Mức đánh giá tiêu chí
  Minh chứng
  
  
  Chưa đạt
  Đạt
  Khá
  Tốt
  
  
  Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
  
  Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp

  
  Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

  
  Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

  
  Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
  
  Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

  
  Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

  
  Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường

  
  Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

  
  Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường

  
  Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường

  
  Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

  
  Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
  
  Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường

  
  Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường

  
  Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

  
  Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
  
  Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

  
  Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

  
  Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

  
  Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
  
  Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

  
  Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

  
  Tự nhận xét(ghi rõ):
  - Điểm mạnh:
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  - Những vấn đề cần cải thiện:
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo
  - Mục tiêu:
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  - Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  - Thời gian:
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  - Điều kiện thực hiện:
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................
  Tự xếp loại kết quả đánh giá:………………………
    
  ngày……tháng……năm………… Người tự đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)
  


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau