Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định bán cây xanh cần thanh li

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:29' 09-11-2016
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TH LA NGÂU
  Số: 51/QĐ-LN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  La Ngâu, ngày 04 tháng 10 năm 2016
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc phê duyệt giá bán, phương thức bán một số cây xanh trong khuôn viên trường
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
  Căn cứ Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện Tánh Linh về việc phê duyệt giá chuẩn và phương thức bán một số cây xanh trong sân trường Tiểu học La Ngâu;
  Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ tư vấn thanh lý cây xanh Trường Tiểu học La Ngâu (Thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-LN ngày 04/8/2016 của hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu),
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Phê duyệt giá bán thanh lý 15 cây xà cừ trong khuôn viên Trường Tiểu học La Ngâu với giá 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng chẵn).
  Điều 2. Phương thức mua bán.
  - Giao cho Ban Chấp hành công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu hợp đồng với tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua cây theo đúng thủ tục mua bán hiện hành.
  - Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán, Ban Chấp hành công đoàn trường Tiểu học La Ngâu có trách nhiệm thu tiền đồng thời quản lí và sử dụng nguồn thu trên đúng mục đích và đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán.
  - Ban Chấp hành công đoàn có trách nhiệm: Bàn giao đủ số lượng cây cho người mua đúng theo quy định.
  - Người mua được cây có trách nhiệm: Tổ chức khai thác, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường cũng như tính mạng và tài sản của Nhà trường; tổ chức khai thác vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật (Thời gian học sinh nghỉ học).
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày lí.
  Điều 4. Ban Chấp hành công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu, Tổ tư vấn thanh lí cây xanh và kế toán Trường Tiểu học La Ngâu căn cứ Quyết định thi hành./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Suý
  
  

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau