Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy chế chuyên môn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:07' 24-11-2016
  Dung lượng: 75.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 47/QĐ-LN La Ngâu, ngày 14 tháng 9 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế chuyên môn

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục - Đào tạo;
  Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
  Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường”
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.


  Cao Thống Suý  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  QUY CHẾ
  Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-THLN ngày 14 tháng 9 năm 2015
  của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

   
  A. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:
  - Tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng quyết định 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
  - Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá xếp loại các môn học ở tiểu học theo Thông tư 30/2014 QĐ BGD-ĐT.
  - Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học. Đúng thời khóa biểu. Đúng phân phối chương trình theo khối lớp.
  - Xây dựng quy chế chuyên môn, phê duyệt và kiểm tra hồ sơ của chuyên môn.
  B. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng chuyên môn:
  - Phân công chuyên môn cho từng GV sao cho phù hợp, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối, lớp.
  - Bố trí thời khoá biểu, sắp xếp các ca dạy.
  - Nghiên cứu kỹ chương trình các lớp, chỉ đạo đúng kế hoạch.
  - Tổ chức ra đề kiểm tra và kiểm tra theo từng định kì: cuối Học kì I; cuối Học kì II.
  - Chỉ đạo kiểm tra định kỳ đúng lịch, đúng quy chế. Báo cáo đúng chất lượng, đúng thời gian.
  - Tham gia dự giờ, đánh giá xếp loại giáo viên.
  - Kiểm tra hồ sơ của giáo viên định kỳ, đột xuất có nhận xét đánh giá xếp loại.
  - Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các Hội thi đối với giáo viên và học sinh.
  - Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng triển khai kế hoạch chuyên môn tổ khối.
  - Sinh hoạt chuyên môn toàn trường đúng lịch 1 lần/tháng.
  - Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn đúng lịch 2 lần/ tháng.
  - Tổ chức chuyên đề theo tổ.
  C.  Đối với tổ chuyên môn
  I. Vai trò của tổ chuyên môn
  1.  Thông qua sinh hoạt chuyên môn, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng giáo viên, giúp giáo viên biết rõ, nắm vững mà nói và làm cho đúng quan điểm, không làm sai, không nói trái với qui định.
  2.  Thông qua sinh hoạt chuyên môn, cụ thể hoá các chủ trương, kế hoạch công tác của trường, giúp giáo viên biết rõ nhiệm vụ và yêu cầu thực thi nhiệm vụ của bản thân.
  3.  Tập hợp những tác động tối ưu của quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục bao gồm sự tham gia cộng tác, sự phối hợp hỗ trợ, sự đóng góp ý kiến phản hồi…
  4. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục.
  5. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau