Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy định quản lí sử dụng phòng máy tính

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:40' 09-11-2016
  Dung lượng: 37.0 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: /QĐ-THLN La Ngâu, ngày tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy định quản lí, sử dụng phòng máy vi tính

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;
  Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;
  Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lí, sử dụng phòng máy vi tính”.
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.


  Cao Thống Suý
  QUY ĐỊNH QUẢN LÍ, SỬ DỤNG PHÒNG MÁY VI TÍNH
  (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-THLA ngày / 10 /2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu )
  1. Trước và sau giờ đứng lớp giáo viên phải kiểm tra xác nhận tình trạng máy và các thiết bị khác vào sổ theo dõi phòng máy, kịp thời báo cáo sự cố máy và các thiết bị khác (nếu có) cho Ban giám hiệu và cán bộ quản lí phòng máy để khắc phục, sửa chữa.
  2. Sử dụng máy móc theo đúng yêu cầu kỹ thuật, không tự động di chuyển, tháo mở, bóc tem bảo hành máy hoặc làm hỏng nhãn tài sản dán trên thiết bị khi chưa có sự đồng ý của Ban giám hiệu và cán bộ quản lí phòng máy.
  3. Không hút thuốc lá, ăn quà, tiếp khách, chơi game trong phòng máy.
  4. Chỉ được mang dụng cụ học tập, tuyệt đối không mang các chất dễ gây cháy, nổ và các vật dụng khác như: kìm, trục vít… vào phòng máy.
  5. Không cài đặt các phần mềm khác vào máy ngoài các chương trình học tập, trong giờ học, học sinh tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên đứng lớp, không được tự ý sử dụng máy khi giáo viên chưa cho phép.
  6. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, học tập thường xuyên theo lịch, cán bộ, giáo viên, nhân viên muốn khai thác sử dụng phòng máy phải có sự đồng ý của Ban giám hiệu.
  7. Cán bộ phụ trách phòng máy phải thường xuyên kiểm tra sổ theo dõi phòng máy, tổ chức vệ sinh, bảo dưỡng máy và các thiết bị khác theo đúng chức năng của mình, kịp thời báo cáo, đề xuất lên Ban giám hiệu mua sắm, thay thế máy móc, thiết bị nhằm đáp ứng cho việc giảng dạy, học tập.
  8. Trong giờ học, máy móc thiết bị trong phòng máy bị hư hỏng, mất mát thì cán bộ, giáo viên nào trực tiếp giảng dạy hoặc sử dụng phải chịu trách nhiệm, ngoài giờ học nhân viên bảo vệ chịu trách nhiệm.
  9. Ngoài giờ hành chính, bất kì cá nhân nào muốn vào phòng máy đều phải có sự đồng ý của đồng chí hiệu trưởng và nhân viên bảo vệ.


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau