Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy định sử dụng thư viện

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:40' 09-11-2016
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: /QĐ-THLN La Ngâu, ngày tháng 10 năm 2016


  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy định quản lí, sử dụng thư viện

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Quyết định số 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 11 năm 1998 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông;
  Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lí, sử dụng thư viện trường học”.
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các ban ngành, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Lưu: VT.


  Cao Thống Suý

  QUY ĐỊNH QUẢN LÍ, SỬ DỤNG THƯ VIỆN
  (Kèm theo Quyết định số /QĐ-THLN ngày /10/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu )
  A. Quy định chung
  I. Đối với Cán bộ Giáo viên (CBGV) và Học sinh
  1. Để tư trang hành lý đúng nơi quy định, xuất trình thẻ bạn đọc; không được mang vào thư viện những vật dụng dễ gây cháy nổ.
  2. Thực hiện đúng các thao tác tìm đọc, mượn trả tài liệu đã được hướng dẫn, nếu chưa rõ thì liên hệ với cán bộ thư viện để được giải đáp.
  3. Được phép mượn tài liệu theo số lượng và thời gian quy định.
  4. Giữ gìn, bảo quản tài liệu của thư viện, không cắt, xé, viết, vẽ, đánh dấu, gạch xóa hoặc các hành vi khác gây hư hại cho tài liệu.
  5. Không được sử dụng thẻ người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để mượn trả tài liệu, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được phép của cán bộ thư viện.
  6. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung trong thư viện, không hút thuốc lá, ăn uống trong thư viện.
  7. Khi sử dụng máy tính để truy cập mạng Internet phải theo đúng hướng dẫn của cán bộ thư viện, chỉ cho phép khai thác thông tin phục vụ công tác và học tập, không được sử dụng máy, mạng phục cho mục đích giải trí cá nhân.
  8. Có quyền góp ý về phương thức tổ chức, thái độ phục vụ của cán bộ thư viện thông qua việc góp ý trực tiếp, qua hộp thư, E-mail hoặc gặp trực tiếp lãnh đạo Nhà trường.
  9. Toàn bộ tài sản, trang thiết bị tại thư viện chỉ sử dụng tại nhà thư viện và được quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Nhà trường.
  10. Tài liệu thư viện là tài sản chung của Nhà trường, cán bộ thư viện và bạn đọc có trách nhiệm bảo vệ và thực hiện tốt nội quy thư viện, cá nhân thực hiện tốt nội qui sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
  II. Đối với cán bộ thư viện
  1. Làm việc đúng giờ, đúng vị trí được phân công, có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn đọc trong phạm vi quyền hạn của mình với thái độ vui vẻ, nhiệt tình, hòa nhã.
  2. Có trách nhiệm bảo quản, gìn giữ tài sản được giao (tài liệu - sách báo, trang thiết bị…) tránh thất thoát, hư hỏng, không để ẩm ướt, rách nát hoặc mối mọt; Giám sát quá trình sử dụng tài liệu của bạn đọc, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
  3. Có trách nhiệm sắp xếp tài liệu thường xuyên để thuận lợi cho bạn đọc khi tìm tài liệu; Thực hiện các biện pháp nhắc nhở và xử lý vi phạm nội quy, quy định của bạn đọc theo thẩm quyền; trưng bày và phục vụ tất cả tạp chí mới ấn hành trong thời gian mới nhất mà thư viện hiện có; đối với những tạp chí cũ phải xếp theo từng loại, theo
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau