Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành quy định về giờ giấc làm việc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 09-11-2016
  Dung lượng: 51.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 58/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 04 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy định thực hiện nền nếp, giờ giấc làm việc

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994;
  Căn cứ luật số 22/2008-QH12 về Luật cán bộ, công chức ;
  Căn cứ Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 10/10/2012 của Huyện uỷ Tánh Linh về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện;
  Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thực hiện nề nếpgiờ giấc” làm việc”
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Ban giám hiệu, Ban Chấp hành công đoàn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu văn thư

  Cao Thống Suý  QUY ĐỊNH
  Thực hiện giờ giấc, nề nếplàm việc
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-THLN của Hiệu trưởng Trường
  Tiểu học La Ngâu)

  I. Những quy định chung:
  1. Quy định thời gian làm việc
  Thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện 40 giờ/ tuần.
  Do đặc thù công việc giảng dạy - giáo dục của giáo viên đứng lớp nên thời gian làm việc tại trường của giáo viên đứng lớp là thời gian giảng dạy trên lớp và tham gia các công việc, các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường, chuyên môn trường và tổ chuyên môn.
  2. Quy định về các công việc, các hoạt động mà cán bộ, công chức phải tham gia
  Công việc cán bộ, công chức phải tham gia gồm:
  - Giảng dạy trên lớp (Đối với giáo viên), công việc chuyên môn (đối với nhân viên).
  - Hội họp (gồm họp hội đồng, họp chuyên môn trường, họp các hội đồng tư vấn, họp tổ chuyên môn…)
  - Dự giờ thao giảng trường, thao giảng tổ chuyên môn.
  - Các hoạt động ngoại khoá (Kể cả hoạt động tham quan, du lịch, dã ngoại; không tính tham quan, dã ngoại do công đoàn tổ chức).
  - Các ngày lễ, ngày sinh hoạt chủ điểm, mít tinh, cổ động, các hội thi…
  - Lao động tập thể; hướng dẫn học sinh lao động
  3. Quy định đối với cá nhân xin nghỉ các công việc, các hoạt động mà cán bộ, công chức phải tham gia
  Vì lí do riêng mà cán bộ, công chức không thể tham gia các công việc, các hoạt động thì cán bộ, công chức phải xin phép người có thẩm quyền cho phép nghỉ. Cụ thể như sau:
  - Nghỉ 1 tiết đến dưới 1 buổi (xin đi trễ hoặc xin về sớm): Trực tiếp xin phép người có thẩm quyền bằng miệng. Nếu là giáo viên thì phải tự nhờ người dạy thay và bàn giao lại giáo án cho người dạy thay để Ban giám hiệu kiểm tra khi cần thiết.
  - Nghỉ từ 1 buổi đến 1 ngày: Trực tiếp xin phép người có thẩm quyền bằng đơn xin phép. Nếu là giáo viên thì phải tự nhờ người dạy thay và bàn giao lại giáo án cho người dạy thay để Ban giám hiệu kiểm tra khi cần thiết.
  - Nghỉ nhiều ngày: Phải làm đơn xin phép nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền cho phép nghỉ. Nếu là giáo viên thì phải tự nhờ người dạy thay và bàn giao lại giáo án cho người dạy thay để Ban giám hiệu kiểm tra khi cần thiết. Riêng trường hợp nghỉ hưởng lương từ Bảo hiểm xã hội thì nhà trường bố trí người dạy thay.
  - Giáo viên, nhân viên, vì lí do đột xuất như ốm đau, hư xe khi đi đến trường thì có thể xin phép người có thẩm quyền cho phép nghỉ qua điện thoại (không giải quyết phép qua tin nhắn điện thoại di động).
  4. Quy định đối với người dạy thay
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau