Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng_Còn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:17' 09-11-2016
  Dung lượng: 29.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 36/QĐ-LN La Ngâu, ngày 31 tháng 8 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  về việc bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng đối với ông Nguyễn Văn Còn

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Điều 18 của Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;
  Căn cứ vào nội dung biên bản cuộc họp của Tổ 2-3 vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc họp lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh tổ trưởng, tổ phó Tổ 2-3;
  Căn cứ vào nội dung biên bản cuộc họp Liên tịch vào ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc họp xét và giới thiệu bổ nhiệm các chức danh tổ phó tổ chuyên môn;
  Theo đề nghị của Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Còn giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ 2-3.
  Điều 2. Ông Nguyễn Văn Còn được hưởng phụ cấp chức vụ tổ trưởng tổ chuyên môn là 0,2 so với mức lương tối thiểu hiện hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các ông (bà) Tổ trưởng Tổ Văn phòng và ông Nguyễn Văn Còn căn cứ quyết định thi hành ./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như Điều 4;
  - Phòng GDĐT Tánh Linh;
  - Kho bạc Tánh Linh;
  - Lưu: VT.
  Cao Thống Suý

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau