Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:52' 04-05-2017
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 609
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 102/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 05 tháng 5 năm 2017
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ công văn số 3358/SGD&ĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên và mầm non;
  Căn cứ kết quả tổng hợp của Ban Giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017;
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Công nhận 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 3. Bộ phận chuyên môn, tài vụ, các giáo viên có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 3;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
  GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
  NĂM HỌC 2016- 2017
  (Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-THLN, ngày 05/5/2017 của hiệu trưởng
  Trường Tiểu học La ngâu)

  STT
  Họ và tên
  Chức vụ/Chức danh
  Ghi chú
  
  1
  Nguyễn Huỳnh Thu
  Tổ trưởng Tổ 1
  1
  
  2
  Phạm Thị Lệ Hà
  Giáo viên
  2
  
  3
  Vy Nữ Huỳnh Doanh
  Tổ phó Tổ 2-3
  3
  
  4
  Nguyễn Thị Kim Hương
  Giáo viên
  4
  
  5
  Nguyễn Văn Phước
  Giáo viên
  5
  
  6
  Lương Thị Phương
  Giáo viên
  6
  
  7
  Hoàng Thị Phuợng
  Giáo viên
  7
  
  8
  Phan Thị Hòa
  Giáo viên
  8
  
  9
  Hoàng Thị Thu
  Giáo viên
  9
  
  10
  Trần Thị Kim Nhung
  Tổ phó Tổ 2-3
  10
  
  
  Tổng cộng danh sách có 10 người
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau