Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:34' 09-11-2016
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 56/QĐ-LN La Ngâu, ngày 10 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc dự giờ đối với giáo viên
  năm học 2016-2017
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
  Căn cứ kế hoạch số 18/KH-LN ngày 18/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu về kế hoạch kiểm tra nội bộtrngf h hocj năm học 2016-2017;
  Xét đề nghị của phó Ban kiểm tra nội bộ trường tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập tổ dự giờ giáo viên, gồm các ông (bà) có tên dưới đây:
  Ông (Bà): Thái Bá Tuấn, Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Tổ trưởng;
  Ông (Bà): Nguyễn Văn Còn, Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2,3 - Thành viên;
  Ông (Bà): Nguyễn Huỳnh Thu, Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1 - Thành viên;
  Ông (Bà): Vy Nữ Huỳnh Doanh, Chức vụ: Tổ Phó tổ 2.3 - Thành viên;
  Ông (Bà): Trần Nguyên Giáp, Chức vụ: Giáo viên - Thành viên.
  Điều 2. Thời gian dự giờ từ 7 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2016 đến 11 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2016 và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ;
  Tổ trưởng kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức, điều động các thành viên trong tổ tiến hành dự giờ theo đúng trình tự, thủ tục, yêu cầu.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu: CM, Tuấn ( 2 bản).
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy
  
     
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau