Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định khen thưởng học sinh cuối năm học 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:24' 27-06-2017
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 2007
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 111/QĐ-LN La Ngâu, ngày 25 tháng 05 năm 2017
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc khen thưởng học sinh

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT;
  Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh;
  Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Khen thưởng 35 em học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện; 67 em học sinh có thành tích vượt trội; (có danh sách kèm theo).
  - Mỗi học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 50.000 đồng; học sinh có thành tích vượt trội được tặng giấy khen và một phần quà trị giá 25.000 đồng;
  Điều 2. Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng trích từ nguồn kinh phí Hội Cha mẹ học sinh và từ ngân sách của nhà trường.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Hội đồng Thi đua khen thưởng, Tổ Văn Phòng và các học sinh có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau