Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản năm 2016

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:57' 20-03-2017
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 92/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 27 tháng 02 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  Kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản năm 2016

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016-2017;
  Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 02/2017 đã được hiệu trưởng phê duyệt,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản năm 2016.
  Điều 2. Thành lập Tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1, gồm các ông, bà có tên dưới đây:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng - Tổ trưởng
  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Tổ trưởng
  3- Ông Nguyễn Trung Thu, Trưởng ban TTND - Thành viên
  4- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn - Thành viên
  5- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  6- Bà Hoàng Thị Phượng, Giáo viên - Thành viên
  7- Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5 - Thành viên
  8- Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ trưởng Tổ 1 - Thành viên
  9- Trần Quốc Chương, Giáo viên - Thành viên
  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra được xác định cụ thể trong kế hoạch kiểm tra (Ban hành theo Quyết định này)
  Thời gian kiểm tra từ lúc 07h00 ngày 03 tháng 3 năm 2017 đến 11h30 ngày 03 tháng 3 năm 2017.
  Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  - Như điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu Hồ sơ KTNB.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau