Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:46' 04-07-2018
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 25/QĐ-LN La Ngâu, ngày 04 tháng 3 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Kế hoạch số 369/KH-PGD&ĐT ngày 29/4/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020;
  Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Tiểu học La Ngâu gồm các ông bà có tên sau đây:
  Trưởng Ban:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
  Phó Trưởng ban:
  2- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn
  Các Thành viên:
  3- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng
  4- Ông Nguyễn Trung Thu - Trưởng ban TTND
  5- Bà Nguyễn Huỳnh Thu - Tổ Trưởng Tổ 1
  6- Ông Nguyễn Văn Còn - Tổ Trưởng Tổ 3
  7- Ông Hoàng Công Thảo - Tổ trưởng Tổ 4
  8- Ông Nguyễn Văn Giác - Tổ trưởng Văn phòng
  9- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh - Bí thư chi đoàn
  10- Bà Phạm Thị Lệ Hà - Trưởng ban Nữ công
  Điều 2. Ban Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau