Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:19' 05-10-2018
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 54
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 146/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 25 tháng 9 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt
  tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” của Trường Tiểu học La Ngâu gồm các ông bà có tên sau :
  Trưởng Ban:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
  Phó Trưởng ban:
  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng
  Các Thành viên:
  3- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, Giáo viên TPT
  4- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn
  5- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn
  6- Ông Võ Thanh Quốc, Giáo viên thể dục
  7- Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ Trưởng Tổ 2-3
  8- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5
  9- Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ Trưởng Tổ 1
  10- Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng Ban Văn thể
  11- Ông Lương Quang Thịnh, Nhân viên bảo vệ
  Điều 2. Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” yêu cầu của Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như Điều 4;
  - Lưu VT.


  Cao Thống Suý


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau