Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban giám khảo giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp” Năm học: 2017-2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:49' 04-07-2018
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 20/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 16 tháng 4 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Ban giám khảo giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp”
  Năm học: 2017-2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học ;
  Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-THLN ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Trường Tiểu học La Ngâu về việc tổ chức Giao lưu “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” năm học 2017-2018;
  Xét đề nghị của ông Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban giám khảo giao lưu “ Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp” năm học 2017-2018 gồm các ông, bà có tên sau:
  - Trưởng ban: Ông Thái Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng
  - Thư kí: Bà Hoàng Thị Phượng, Giáo viên
  - Thành viên: Gồm 08 người (có danh sách kèm theo)
  Điều 2. Ban giám khảo giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp” năm học 2017-2018 có trách nhiệm tổ chức các nội dung giao lưu và chấm theo kế hoạch đã đề ra.
  Thời gian làm việc từ 14 giờ ngày 19/4/2018 đến 17 giờ ngày 19/4/2018 và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như Điều 3;
  - Lưu Vt.


  Cao Thống Suý


  DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO
  GIAO LƯU “GIỮ VỞ SẠCH – VIẾT CHỮ ĐẸP”
  (Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THLN ngày 16/4/2018)

  TT
  Họ và tên giáo viên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  
  
  1
  Thái Bá Tuấn
  Phó hiệu trưởng
  Trưởng BGK
  
  
  2
  Nguyễn Huỳnh Thu
  Tổ trưởng tổ 1
  Thành viên
  
  
  3
  Vy Nữ Huỳnh Doanh
  Tổ phó tổ 1
  Thành viên
  
  
  4
  Phạm Thị Lệ Hà
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  5
  Nguyễn Thị Chính
  Tổ phó tổ 2-3
  Thành viên
  
  
  6
  Hoàng Thị Thu
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  7
  Trần Thị Kim Nhung
  Tổ phó tổ 4-5
  Thành viên
  
  
  8
  Hoàng Thị Phượng
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  
  PHÂN CÔNG COI VÀ CHẤM GIAO LƯU VIẾT CHỮ ĐẸP
  Ngày: 19/4/2018

  Coi thi:
  - Mã Thị Trinh và Nguyễn Thị Hương ( coi thi lớp 1)- Phòng 1C;
  - Nguyễn Thị Hoài Lan và Nguyễn Văn Phước ( coi thi lớp 4, 5)- Phòng 1B;
  - Phan Thị An và Lương Thị Phương ( coi thi lớp 2, 3)- Phòng 1A;
  Các bài viết:
  Bài 1: Từ 14h10 - 14h30 ( Thu bài và cho học sinh nghỉ tại chỗ 10 phút)
  Bài 2: Từ 14h40- 15h ( Thu bài)
  Chấm thi: (2 bài viết của học sinh trong vở Em luyện viết)
  Tổ chấm 1: Chấm 02 bài thi khối 1 gồm:
  Trần Thị Kim Nhung: Tổ trưởng tổ chấm;
  Hoàng Thị Thu: Thành viên;
  Tổ chấm 2: Chấm 02 bài thi khối 2,3 gồm:
  Nguyễn Huỳnh Thu: Tổ trưởng tổ chấm;
  Vy Nữ Huỳnh Doanh: Thành viên;
  Tổ chấm 3: Chấm 02 bài thi khối 4,5; gồm:
  Nguyễn Thị Chính: Tổ Trưởng tổ chấm;
  Phạm Thị Lệ Hà: Thành viên;
  Thư kí và trực trống: Hoàng Thị Phượng

  ..................................................


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau