Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập ban giám khảo giao lưu viết chữ đẹp

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:55' 20-03-2017
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 90/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 27 tháng 02 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Ban giám khảo giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp”
  Năm học: 2016-2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-THLN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Trường Tiểu học La Ngâu về việc tổ chức Giao lưu “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” năm học 2016-2017;
  Căn cứ tình hình thực tế trường tiểu học La Ngâu năm học 2016-2017;
  Xét đề nghị của ông Phó Hiệu trưởng trường tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập ban giám khảo giao lưu “ Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp” năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên sau:
  - Trưởng ban: Ông Thái Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng
  - Thư kí: Bà Hoàng Thị Thu, Giáo viên
  - Thành viên: Gồm 12 người (có danh sách kèm theo)
  Điều 2. Ban giám khảo giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp” năm học 2016-2017 có trách nhiệm tổ chức các nội dung giao lưu và chấm theo kế hoạch đã đề ra.
  Thời gian làm việc từ 14 giờ ngày 28/02/2017 đến 17 giờ ngày 28/02/2017 và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như Điều 3;
  - Lưu Vt.


  Cao Thống Suý
  DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO
  GIAO LƯU “GIỮ VỞ SẠCH – VIẾT CHỮ ĐẸP”
  (Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-THLN ngày 28/9/2017)

  TT
  Họ và tên giáo viên
  Phân công chuyên môn/CN lớp
  Kiêm nhiệm
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  
  
  1
  Nguyễn Huỳnh Thu
  1A
  Tổ trưởng
  
  
  2
  Nguyễn Thị Chính
  1B
  Tổ phó
  
  
  3
  Phạm Thị Lệ Hà
  1C
  
  
  
  4
  Phan Thị Hòa
  GV dự khuyết
  
  
  
  5
  Vy Nữ Huỳnh Doanh
  2A
  Tổ phó
  
  
  6
  Mã Thị Trinh
  2B
  
  
  
  7
  Nguyễn Thị Kim Hương
  2C
  
  
  
  8
  Nguyễn Thị Hoài Lan
  3B
  
  
  
  9
  Phan Thị An
  4A
  Tổ phó
  
  
  10
  Lương Thị Phương
  4C
  
  
  
  11
  Hoàng Thị Phượng
  5A
  
  
  
  12
  Trần Thị Kim Nhung
  GV dạy dự khuyết
  
  
  
  
  PHÂN CÔNG COI VÀ CHẤM GIAO LƯU VIẾT CHỮ ĐẸP
  Ngày: 28/02/2017
  ( Theo Quyết định số: 90/QĐ-THLN ngày 27/02/2017)

  Coi thi:
  Phan Thị Hoà và Phạm Thị Lệ Hà ( coi thi lớp 1)- Phòng 1C;
  Nguyễn Thị Hoài Lan và Mã Thị Trinh ( coi thi lớp 4, 5)- Phòng 2B;
  Phan Thị An và Lương Thị Phương ( coi thi lớp 2, 3)- Phòng 2C;
  Các bài viết:
  Bài 1: Từ 14h10 - 14h30 ( Thu bài và cho học sinh nghỉ tại chỗ 10 phút)
  Bài 2: Từ 14h40- 15h ( Thu bài)
  Học sinh thi xong không được về. GV coi thi dặn học sinh ở lại để nghe BGK đánh giá nhận xét và phát thưởng
  Chấm thi: ( Gồm vở luyện viết và 2 bài viết của học sinh)
  Tổ chấm 1: Chấm vở và bài thi khối 1,2,3; gồm:
  Trần Thị Kim Nhung: Tổ trưởng tổ chấm;
  Hoàng Thị Phượng: Thành viên;
  Nguyễn Thị Kim Hương: Thành viên.
  Tổ chấm 2: Chấm vở và bài thi khối 4,5; gồm:
  Nguyễn Huỳnh Thu: Tổ Trưởng tổ chấm;
  Nguyễn Thị Chính: Thành viên;
  Vy Nữ Huỳnh Doanh: Thành viên.
  Thư kí và trực trống: Hoàng Thị Thu

  ..................................................   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau