Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Tổ chức giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp” Năm học: 2017-2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:51' 04-07-2018
  Dung lượng: 43.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 16/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 10 tháng 4 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Ban Tổ chức giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp”
  Năm học: 2017-2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-THLN ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Trường Tiểu học La Ngâu về việc tổ chức Giao lưu “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” năm học 2017-2018;
  Xét đề nghị của ông Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban tổ chức giao lưu “ Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp” năm học 2017-2018 gồm các ông, bà có tên sau:
  1/ Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2/ Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Thành viên
  3/ Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, GV TPT - Thành viên
  4/ Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng ban văn thể - Thành viên
  5/ Bà Lê Thị Kiều Oanh, Cán bộ thư viện - Thành viên
  Điều 2. Ban Tổ chức giao lưu “Giữ vở sạch-viết chữ đẹp” năm học 2017-2018 có trách nhiệm tổ chức các nội dung giao lưu theo kế hoạch đã đề ra.
  Thời gian làm việc từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 19/4/2018 và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Các ban ngành, tổ khối có liên quan và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như Điều 3;
  - Lưu Vt.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau