Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:48' 09-11-2016
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 52
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 75 /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 01 tháng 11 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi
  Giáo viên dạy giỏi - Năm học 2016-2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT Ngày 20/7/2010 về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ công văn số 3358/SGDĐT Ngày 20/10/2010 của sở GD&ĐT Bình Thuận về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên và mầm non;
  Căn cứ kế hoạch số 20/KH-THLN, ngày 24/10/2016 của Trường Tiểu học La Ngâu về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017;
  Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017 như sau:
  1- Ông Cao Thống Suý - Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2- Ông Thái Bá Tuấn, - Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban
  3- Ông Trần Nguyên Giáp - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên
  4- Ông Nguyễn Văn Giác - Tổ trưởng Tổ VP - Thành viên
  Điều 2. Ban tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi có trách nhiệm lên kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội thi theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi do Bộ GD&ĐT ban hành và văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Thời gian bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 ngày 01/11/2016.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như Điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau