Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Tiềm
 • Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI - Năm học 2017-2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:47' 29-01-2018
  Dung lượng: 53.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 142 /QĐ-THLN La Ngâu, ngày 25 tháng 12 năm 2017
  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Ban tổ chức kiểm tra định kì cuối HKI - Năm học 2017-2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2014;
  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018;
  Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I, năm học 2017-2018 như sau:
  * Trưởng Ban:
  Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng
  * Thư kí:
  Bà Phạm Thụy Nhã Khanh, Giáo viên
  * Thành viên:
  Gồm 21 giáo viên (có danh sách kèm theo)
  Điều 2. Ban Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I có trách nhiệm xây dựng đề cương ôn tập, ra đề kiểm tra định kì cuối học kì I các môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như Điều 1;
  - Lưu: VT.


  Cao Thống Suý


  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA COI VÀ CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
  NĂM HỌC 2017-2018
  (Kèm theo Quyết định số 138 /QĐ-THLN ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)
  TT
  Họ và tên giáo viên
  Chức vụ / Chức danh
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  
  1
  Nguyễn Huỳnh Thu
  GVCN lớp 1A
  Coi lớp 1C
  
  2
  Vy Nữ Huỳnh Doanh
  GVCN lớp 1B
  Coi lớp 1A
  
  3
  Nguyễn Thị Kim Hương
  GVCN lớp 1C
  Coi lớp 1D
  
  4
  Phạm Thị Lệ Hà
  GVCN lớp 1D
  Coi lớp 1B
  
  5
  Hoàng Thị Thu
  GVCN lớp 2A
  Coi lớp 2B
  
  6
  Nguyễn Thị Chính
  GVCN lớp 2B
  Coi lớp 2A
  
  7
  Nguyễn Văn Phước
  GVCN lớp 3A
  Coi lớp 3C
  
  8
  Nguyễn Văn Còn
  GVCN lớp 3B
  Coi lớp 3A
  
  9
  Nguyễn Thị Hoài Lan
  GVCN lớp 3C
  Coi lớp 3B
  
  10
  Hoàng Công Thảo
  GVCN lớp 4A
  Coi lớp 4B
  
  11
  Nguyễn Trung Thu
  GVCN lớp 4B
  Coi lớp 4A
  
  12
  Phan Thị An
  GVCN lớp 5A
  Coi lớp 5C
  
  13
  Trần Thị Kim Nhung
  GVCN lớp 5B
  Coi lớp 5A
  
  14
  Lương Thị Phương
  GVCN lớp 5C
  Coi lớp 5B
  
  15
  Mã Thị Trinh
  GV Dự khuyết
  Hỗ trợ coi và chấm khối 1
  
  16
  Phan Thị Hoà
  GV Dự khuyết
  Hỗ trợ coi và chấm khối 2
  
  17
  Lê Quang Hưng
  GV Chuyên AV
  Hỗ trợ coi và chấm khối 3
  
  18
  Hoàng Thị Phượng
  GV Dự khuyết
  Hỗ trợ coi và chấm khối 4
  
  19
  Võ Thanh Quốc
  GV Chuyên TD
  Hỗ trợ coi và chấm khối 4
  
  20
  Nguyễn Thị Thoa
  GV Chuyên MT
  Hỗ trợ coi và chấm khối 5
  
  21
  Trần Nguyên Giáp
  GV Dự khuyết
  Hỗ trợ coi và chấm khối 5
  
  22
  Phạm Thuỵ Nhã Khanh
  GV TPT/Nhạc
  Thư kí + Trực trống
  
  
  Sáng 28/12/2017
  KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 1,2,3,4,5
  7 giờ họp hội đồng kiểm tra
  7 giờ 10: Kiểm tra đọc hiểu (20 phút)
  7 giờ 30: Thu bài đọc hiểu
  7 giờ 35: Phát bài kiểm tra viết
  7 giờ 40: Làm bài kiểm tra viết (40 phút)
  8 giờ 20: Thu bài kiểm tra viết
  Ra chơi 20 phút

  KIỂM TRA KHOA HỌC 4,5

  8 giờ 40: phát bài kiểm tra khoa hoc (40 phút)
  8 giờ
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau