Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Ban tuyển sinh năm học 2018-2019

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:06' 05-10-2018
  Dung lượng: 34.0 KB
  Số lượt tải: 75
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 40/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 01 tháng 8 năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Ban Tuyển sinh năm học 2018-2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019
  Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Tuyển sinh năm học 2018-2019 gồm các ông bà có tên sau:
  1- Ông Thái Bá Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban
  2- Bà Nguyễn Huỳnh Thu - Tổ trưởng Tổ 1 - Thành viên
  3- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh - Tổ phó tổ 1 - Thành viên
  4- Bà Phạm Thị Lệ Hà - Giáo viên - Thành viên
  5- Ông Nguyễn Văn Giác - Tổ trưởng VP - Thành viên
  6- Bà Hoàng Thị Phượng - GV Chuyên trách PC - Thành viên
  Điều 2. Ban Tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh năm học 2018-2019 theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành.
  Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tuyển sinh do Trưởng Ban Tuyển sinh quy định và phân công.
  Thời gian làm việc từ lúc 07h00 ngày 02/8/2018.
  Ban tuyển sinh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như Điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau