Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Tiềm
 • Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:50' 04-07-2018
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 39
  Số lượt thích: 0 người
  UY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 18/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 16 tháng 4 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;
  Căn cứ hướng dẫn số 1228/HD-CAT-PC66 của Công an tỉnh Bình Thuận hướng dẫn công tác tự kiểm tra PCCC đối với người đứng đầu cơ sở;
  Căn cứ yêu cầu của công tác bảo vệ an toàn phòng cháy, chữa cháy;
  Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn phòng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) bao gồm 14 thành viên (có danh sách kèm theo).
  Điều 2. Lực lượng PCCC có nhiệm vụ và quyền hạn:
  1. Nhiệm vụ:
  Tổ chức hoạt động và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền huấn luyện về PCCC; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC; bảo dưỡng các thiết bị phương tiện PCCC; quản lý và sử dụng hiệu quả các phương tiện PCCC kịp thời xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.
  2. Quyền hạn:
  - Có quyền đề nghị, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm công tác an toàn PCCC. Có quyền đề xuất khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong công tác, hoạt động PCCC, hoặc đề nghị kỷ luật cá nhân có sai phạm trong công tác, hoạt động PCCC.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý  DANH SÁCH ĐỘI PCCC CƠ SỞ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-THLN ngày 16/4/2018 của hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  STT
  HỌ VÀ TÊN
  CHỨC VỤ
  GHI CHÚ
  
  01
  Cao Thống Suý
  Đội trưởng
  
  
  02
  Thái Bá Tuấn
  Đội phó
  
  
  03
  Lương Quang Thịnh
  Đội viên
  
  
  04
  Ngô Thị Thu Hà
  Đội viên
  
  
  05
  Lê Thị Kiều Oanh
  Đội viên
  
  
  06
  Võ Thanh Quốc
  Đội viên
  
  
  07
  Lương Thị Phương
  Đội viên
  
  
  08
  Phan Thị An
  Đội viên
  
  
  09
  Trần Thị Kim Nhung
  Đội viên
  
  
  10
  Hoàng Thị Phượng
  Đội viên
  
  
  11
  Vy Nữ Huỳnh Doanh
  Đội viên
  
  
  12
  Mã Thị Trinh
  Đội viên
  
  
  13
  Phạm Thị Lệ Hà
  Đội viên
  
  
  14
  Phan Thị Hoà
  Đội viên
  
  
  
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau