Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Tiềm
 • Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập hội đồng coi và chấm thi giáo viên dạy giỏi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:07' 24-11-2016
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 195
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /QĐ -THLN La Ngâu , ngày 21 tháng 11 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc thành lập Hội đồng “Coi và chấm” phần thi năng lực
  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
  Năm học: 2016-2017
  ----------------------------------

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ công văn số 3358/SGD & ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông;
  Căn Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 3/6/2010 của UBND tỉnh về việc mực chi cho các hội thi ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;
  Căn cứ kế hoạch số 24/KH-THLN ngày 24/10/2016 trường tiểu học La Ngâu.
  Xét trình độ và năng lực của giáo viên trường tiểu học La Ngâu;
  Xét đề nghị của ông phó hiệu trưởng trường trường tiểu học La Ngâu,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Thành lập Hội đồng “Coi và chấm” phần thi năng lực, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017, gồm các ông bà có tên sau:
  1. Ông Thái Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng;
  Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4,5 - Thành viên;
  Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ trưởng Tổ 2,3 - Thành viên,
  Điều 2. Hội đồng “Coi và chấm” thi có trách nhiệm tổ chức coi và chấm thi theo đúng quy định hiện hành;
  Thời gian làm việc từ 14 giờ ngày 23/11/2016 va tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ,
  Điều 3. Các ông, bà kế toán, các ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3
  - Lưu CM, Tuấn (3b)
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau