Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:16' 05-12-2016
  Dung lượng: 38.5 KB
  Số lượt tải: 186
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 79/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 14 tháng 11 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng;
  Căn cứ quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND huyện Tánh Linh về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lí của UBND huyện Tánh Linh;
  Căn cứ công văn số 4287 /UBND-SNV, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;
  Thực hiện công văn số 165 /PGDĐT, ngày 07/3/2016, của Phòng GD&ĐT Tánh Linh về việc hướng dẫn bình xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc;
  Xét đề nghị của Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn gồm các ông bà có tên sau:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng
  2- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn – Phó chủ tịch hội đồng
  3- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng/Bí thư chi bộ - Thành viên
  4- Ông Nguyễn Trung Thu - Trưởng ban TTND - Thành viên
  5- Ông Nguyễn Văn Giác - Tổ trưởng Văn phòng - Thành viên
  6- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh - Bí thư chi đoàn - Thành viên
  Điều 2. Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn có trách nhiệm xét trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lí của đơn vị theo các văn bản hướng dẫn hiện hành;
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các ông, bà Tổ trưởng Tổ Văn phòng, các ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3
  - Lưu VT.  Cao Thống Súy

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau