Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập hội đồng thanh lí tài sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:14' 08-05-2017
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 104/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 08 tháng 5 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Hội đồng thanh lí tài sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ kế hoạch công tác tháng 5/2017 đã được thông qua trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 03/5/2017;
  Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn Phòng,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lí tài sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng gồm các ông bà có tên sau đây:
  * Chủ tịch hội đồng:
  1/ Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
  * Phó chủ tịch hội đồng:
  2/ Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng
  3/ Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn
  * Thành viên:
  4/ Ông Nguyễn Trung Thu, Trưởng ban TTND
  5/ Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn
  6/ Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, GV TPT
  7/ Ông Nguyễn Văn Giác, Tổ trưởng Tổ Văn Phòng
  8/ Bà Lê Thị Kim Oanh, Nhân viên thư viện
  9/ Ông Lương Quang Thịnh
  Điều 2. Hội đồng thanh lí tài sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
  Thời gian làm việc của Hội đồng thanh lí tài sản, vật dụng rẻ tiền mau hỏng bắt đầu từ lúc 07 giờ 30 ngày 11/5/2017 đến hết ngày ngày 11/5/2017.
  Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1 (để thực hiện);
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau