Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:28' 14-05-2017
  Dung lượng: 33.0 KB
  Số lượt tải: 341
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 107/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 15 tháng 5 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Hội đồng xét, công nhận hoàn thành chương trình tiểu học

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016-2017;
  Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 5/2017 đã được hiệu trưởng phê duyệt,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Hội đồng xét, công nhận hoàn thành chương trình tiểu học gồm các ông bà có tên sau đây:
  1- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch
  2- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5 - Thành viên
  3- Bà Trần Thị Kim Nhung, Tổ phó Tổ 4-5 - Thành viên
  4- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, Giáo viên TPT - Thành viên
  Điều 2. Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học có trách nhiệm xét hoàn thành chương trình tiểu học một cách khách quan và theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành.
  Thời gian kiểm tra từ lúc 07h00 ngày 19 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2017. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các tổ chuyên môn 4-5 và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau