Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bảo vệ chính trị nội bộ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:23' 05-10-2018
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 150/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 18 tháng 9 năm 2017

  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Tổ bảo vệ chính trị nội bộ

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng và quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;
  Xét đề nghị của Trưởng ban thanh tra Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Tổ Bảo vệ chính trị nội bộ của Trường Tiểu học La Ngâu gồm các ông bà có tên sau :
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng - Tổ trưởng
  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng - Tổ phó
  3- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  4- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn - Thành viên
  Điều 2. Tổ Bảo vệ chính trị nội bộ có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định của Đảng, Nhà nước và của trường.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.


  Cao Thống Suý


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau