Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập tổ chỉ đạo đại hội liên đội

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:35' 09-11-2016
  Dung lượng: 32.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 62/QĐ-LN La Ngâu, ngày 12 tháng 10 năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH
  thành lập Tổ chỉ đạo đại hội các chi đội và liên đội

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ biên bản họp Hội đồng Liên tịch ngày 12/10/2016;
  Xét đề nghị của giáo viên tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Tổ chỉ đạo đại hội chi đội và liên đội năm học 2016-2017 gồm các ông bà có tên sau đây:
  1/ Ông Nguyễn Trung Thu, Trưởng Ban TTND - Tổ trưởng
  2/ Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  3/ Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn - Thành viên
  4/ Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ trưởng Tổ 2-3 - Thành viên
  5/ Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng ban văn thể - Thành viên
  6/ Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, GV TPT Đội - Thành viên
  Điều 2. Tổ chỉ đạo đại hội chi đội và liên đội có trách nhiệm giúp hiệu trưởng theo dõi, hướng dẫn các chi đội và liên đội tổ chức đại hội theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1 (để thực hiện);
  - Chi bộ (báo cáo);
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau