Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy của giáo viên (Tiết 3) Năm học 2016-2017

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:21' 20-03-2017
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 96/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 20 tháng 3 năm 2017
  QUYẾT ĐỊNH
  Thành lập Tổ dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy của giáo viên (Tiết 3)
  Năm học 2016-2017
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học;
  Căn cứ kế hoạch số 19/KH-THLN ngày 18/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu về Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016-2017;
  Căn cứ kế hoạch số 20/KH-THLN ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu về Kế hoạch kiểm tra giáo viên năm học 2016-2017;
  Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Tổ dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy (Tiết 3) của giáo viên năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên dưới đây:
  1. Ông: Thái Bá Tuấn, Phó hiệu trưởng - Tổ trưởng;
  3. Bà: Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ trưởng tổ 1 - Thành viên;
  3. Bà: Vy Nữ Huỳnh Doanh, Tổ Phó tổ 2-3 - Thành viên;
  4. Bà: Trần Thị Kim Nhung, Tổ phó Tổ 4-5 - Thành viên.
  Điều 2. Tổ trưởng Tổ kiểm tra có nhiệm vụ lên lịch dạy, phân công, điều động các thành viên trong tổ tiến hành dự giờ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
  Thời gian dự giờ từ lúc 07 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 07 tháng 4 năm 2017 và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
  Điều 4. Các giáo viên được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu: CM, Tuấn (2 bản).
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau