Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Năm học 2017-2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:48' 04-07-2018
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 22/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 14 tháng 5 năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
  Năm học 2017-2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-THLN ngày 05/10/2017 của Trường Tiểu học La Ngâu về Kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017-2018;
  Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017- 2018 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  - Trưởng ban:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng
  - Phó Trưởng ban:
  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng
  - Thành viên
  3- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn
  4- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5
  5- Nguyễn Thị Hoài Lan, Giáo viên
  6- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn
  7- Bà Phạm Thụy Nhã Khanh, Giáo viên TPT
  8- Cô Nguyễn Thị Thoa, Trưởng ban Văn Thể
  9- Nguyễn Thị Chính, Tổ phó Tổ 2-3
  10- Mã Thị Trinh, Giáo viên
  11- Nguyễn Thị Kim Hương, Giáo viên
  12- Phan Thị Hòa, Giáo viên
  13- Phan Thị An, Giáo viên
  14- Trần Thị Kim Nhung, Tổ phó Tổ 4-5
  15- Lương Thị Phương, Giáo viên
  16- Hoàng Thị Thu, Giáo viên
  17- Hoàng Thị Phượng, Giáo viên
  18- Nguyễn Văn Còn, Tổ trưởng Tổ 2-3
  19- Nguyễn Văn Phước, Giáo viên
  20- Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ trưởng Tổ 1
  21- Nguyễn Trung Thu, Giáo viên
  22- Võ Thanh Quốc, Giáo viên
  23- Lê Quang Hưng, Giáo viên
  24- Phạm Thị Lệ Hà, Giáo viên
  Điều 2. Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017-2018 có trách nhiệm triển khai tổ chức bình bầu theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau