Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:51' 04-07-2018
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 15/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 15 tháng 3 năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào
  thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 13/3/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017 - 2020;
  Theo đề nghị của Chủ tịch công đoàn Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2- Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Thành viên
  3- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  4- Ông Nguyễn Văn Giác, Tổ trưởng Tổ Văn Phòng - Thành viên
  5- Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ trưởng Tổ 2-3 - Thành viên
  6- Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ trưởng Tổ 1 - Thành viên
  7- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5 - Thành viên
  8- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn - Thành viên
  9- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, GV TPT - Thành viên
  Điều 2. Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” có trách nhiệm giúp hiệu trưởng triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo nội dung Kế hoạch số 13/KH-THLN ngày 15/3/2018 của Trường Tiểu học La Ngâu về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017 - 2020.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.
  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau