Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật an toàn giao thông Năm học 2018-2019

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:41' 05-10-2018
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 44/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 05 tháng 10 năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi
  tìm hiểu Luật an toàn giao thông
  Năm học 2018-2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường tiểu học;
  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-THLN ngày 05/10/2018 của Trường Tiểu học La Ngâu về kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ năm học 2018-2019;
  Theo đề nghị của giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  Trưởng Ban:
  1- Ông Cao Thống Suý, Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Thành viên
  3- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  4- Ông Nguyễn Văn Còn - Tổ Trưởng Tổ 2-3 - Thành viên
  5- Ông Hoàng Công Thảo - Tổ trưởng Tổ 4-5 - Thành viên
  6- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh - GV TPT - Thành viên
  7- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh - Bí thư chi đoàn - Thành viên
  8- Ông Nguyễn Văn Giác - Kế toán - Thành viên
  9- Ông Lương Quang Thịnh - Bảo vệ - Thành viên
  Điều 2. Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông có trách nhiệm triển khai tổ chức hội thi theo kế hoạch.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau