Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ triển khai hoạt động ngoại khoá Năm học 2017-2018

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:57' 04-07-2018
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 05/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 15 tháng 01 năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Tổ triển khai hoạt động ngoại khoá
  Năm học 2017-2018

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ công văn số 66/SGDĐT-GDTrH ngày 10/01/2018 của Sở GD&DT Bình Thuận về việc thiết lập nhật ký theo dõi triển khai hoạt động ngoại khóa;
  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học La Ngâu;
  Theo đề nghị của phó hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Tổ triển khai hoạt động ngoại khoá năm học 2017- 2018 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  1- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2- Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  3- Ông Nguyễn Văn Giác, Tổ trưởng Tổ Văn Phòng - Thành viên
  4- Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ trưởng Tổ 2-3 - Thành viên
  5- Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Tổ trưởng Tổ 1 - Thành viên
  6- Ông Hoàng Công Thảo, Tổ trưởng Tổ 4-5 - Thành viên
  7- Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn - Thành viên
  8- Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng ban Văn thể - Thành viên
  9- Bà Phạm Thuỵ Nhã Khanh, GV TPT - Thành viên
  10- Lê Quang Hưng, Giáo viên - Thành viên
  Điều 2. Tổ triển khai hoạt động ngoại khoá năm học 2017- 2018 có nhiệm vụ triển khai các nội dung hoạt động ngoại khoá; thiết lập “Nhật ký triển khai hoạt động ngoại khóa” theo đúng hướng dẫn tại công văn số 66/SGDĐT-GDTrH ngày 10/01/2018 của Sở GD&DT Bình Thuận về việc thiết lập nhật ký theo dõi triển khai hoạt động ngoại khóa.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận :
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.

  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau