Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUyết định thành lập Ban Giám khảo hội thi Nét đẹp đội viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:13' 17-12-2016
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 62
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 87/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 16 tháng 12 năm 2016
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi Tự làm đồ dùng dạy học
  Năm học 2016-2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường tiểu học;
  Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Tiểu học La Ngâu;
  Theo đề nghị của Trưởng Ban Văn thể Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Thành lập Ban Gám khảo Hội thi Tự làm đồ dùng dạy học năm học 2016- 2017 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  * Trưởng Ban:
  - Ông Thầy Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban
  * Thư kí:
  - Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng ban Văn Thể - Thành viên
  * Thành viên:
  - Bà Vy Nữ Huỳnh Doanh, Bí thư chi đoàn - Thành viên
  - Ông Trần Nguyên Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  Điều 2. Ban Giám khảo Hội thi Nét đẹp đội viên năm học 2016-2017 có trách nhiệm chấm thi theo quy chế và biểu điểm do Ban Tổ chức hội thi ban hành.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 1;
  - Lưu VT.  Cao Thống Suý
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau