Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của giáo viên

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:36' 01-12-2017
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 82
  Số lượt thích: 1 người (Phan Thị Hòa)
  PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   La Ngâu, ngày … tháng … năm 2017
  
  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  NĂM HỌC: 2017-2018

  Họ và tên giáo viên:
  Ngày tháng năm sinh:
  Tổ chuyên môn:
  Năm vào ngành giáo dục:
  Nhiệm vụ được giao trong năm học:
  Căn cứ Hướng dẫn số 67/CV-THLN, ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Trường Tiểu học La Ngâu về việc Hướng dẫn  công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2017-2018, tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các nhân năm học 2017-2018 như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu
  - Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của ngành giáo dục; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
  - Bồi dưỡng thường xuyên trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
  - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
  II. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
  1. Nội dung bồi dưỡng bắt buộc
  1.1. Nội dung bồi dưỡng 1
  1.1.1. Thời lượng: Khoảng 30 tiết/năm học
  1.1.2. Nội dung:
  - Các vấn đề cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV và Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII);
  - Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
  - Tình hình thời sự trong nước và quốc tế;
  - Những vấn đề kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của huyện năm 2017.
  1.2. Nội dung bồi dưỡng 2
  1.2.1. Thời lượng: Khoảng 30 tiết/năm học
  1.2.2. Nội dung:
  - Ứng dụng phần mềm vnEdu;
  - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT;
  - Kĩ năng ra đề kiểm tra định kì đạt 4 mức độ.
  2. Nội dung bồi dưỡng tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3)
  2.1. Thời lượng: Khoảng 60 tiết/năm học
  2.2. Nội dung:
  - TH 2: Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
  - TH 27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét;
  - TH 32: Dạy học phân hoá ở tiểu học;
  - TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
  3. Kế hoạch cụ thể:
  Nội dung bồi dưỡng
  Thời gian
  tự học
  (tiết)
  Thời gian học
  tập trung
  (tiết)
  Dự kiến thời gian hoàn thành
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  
  * Nội dung 1:
  
  1/ Các vấn đề cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV và Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII);
  6
  4
  0
  
  
  2/ Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
  6
  4
  0
  
  
  3/- Tình hình thời sự trong nước và quốc tế; Những vấn đề kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của huyện năm 2017.
  6
  
  No_avatarf

  Kế hoạch khá phù hợp với tình tình chung

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau