Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động xã hội; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Đội-Sao

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:48' 04-07-2018
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 21/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 07 tháng 5 năm 2018

  QUYẾT ĐỊNH
  Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động xã hội; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Đội-Sao

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;
  Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018;
  Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 5/2018 đã được hiệu trưởng phê duyệt,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Kiểm tra việc tổ chức các hoạt động xã hội; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Đội-Sao.
  Điều 2. Thành lập Tổ kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1, gồm các ông, bà có tên dưới đây:
  1- Ông Thái Bá Tuấn, Phó Hiệu trưởng - Tổ trưởng
  2- Ông Nguyễn Văn Còn, Tổ Trưởng 2-3 - Thành viên
  3- Ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch công đoàn - Thành viên
  4- Ông Nguyễn Trung Thu, Trưởng ban TTND - Thành viên
  5- Bà Hoàng Thị Phượng, Giáo viên - Thành viên
  Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra được Tổ trưởng tổ kiểm tra xác định cụ thể trong kế hoạch kiểm tra.
  Thời gian kiểm tra từ lúc 07h00 ngày 09 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2018.
  Điều 4. Các tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 4 (để thực hiện);
  - Lưu Hồ sơ KTNB.


  Cao Thống Suý

   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau