Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:03' 05-10-2018
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 43/QĐ-THLN La Ngâu, ngày 02 tháng 10 năm 2018
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại Điều lệ trường tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);
  Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm của Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu;
  Căn cứ Chỉ thị năm học của Bộ trưởng GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh;
  Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Bình Thuận, Phòng GD&ĐT Tánh Linh;
  Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học La Ngâu,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học La Ngâu.
  (Có danh mục các cuộc kiểm tra kèm theo Quyết định này).
  Điều 2. Ban Kiểm tra nội bộ trường học của Trường Tiểu học La Ngâu triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra đã được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên về công tác kiểm tra trên lĩnh vực giáo dục.
  Điều 3. Các ông, bà Phó Hiệu trưởng, Ban Kiểm tra nội bộ trường học, các tổ trưởng và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - UBND huyện – báo cáo;
  - Phòng GD&ĐT – báo cáo;
  - Lưu VT, Kiểm tra (……bản).
  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Suý
  
  

  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   La Ngâu, ngày 02 tháng 10 năm 2018

  DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM HỌC 2018-2019
  (Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-KTNB ngày 02/10/2018
  của Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Ngâu)

  Số
  TT
  Nội dung kiểm tra
  Thời gian kiểm tra
  Đối tượng kiểm tra
  Người phụ trách
  Lực lượng tham gia
  
  1
  - Kiểm tra công tác tuyển sinh, biên chế lớp – công tác phổ cập
  Tháng 9/2018
  Tự kiểm tra
  Thái Bá Tuấn
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  2
  - Kiểm tra CĐ: Việc bảo quản trang thiết bị, đồ dùng dạy học; việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV
  Tháng 10/2018
  Giáo viên
  Thái Bá Tuấn
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  3
  - Kiểm tra Việc thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Việc thực hiện quy chế chuyên môn về hồ sơ, giáo án, thực hiện chương trình; thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.
  Tháng 11/2018
  Giáo viên
  Thái Bá Tuấn
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  4
  - Kiểm tra việc thực hiện: công tác Y tế, vệ sinh học đường; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích
  Tháng 12/2018
  Tự kiểm tra
  Thái Bá Tuấn
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  5
  - Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán
  Tháng 01/2019
  Tự kiểm tra
  Cao Thống Suý
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  6
  - Kiểm tra công tác quản lí hành chính, công tác quản lí đội ngũ.
  Tháng 02/2019
  Tự kiểm tra
  Cao Thống Suý
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  7
  - Kiểm tra CĐ: Thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong nhà
  trường.
  Tháng 3/2019
  Tự kiểm tra
  Cao Thống Suý
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  8
  - Kiểm tra CĐ: việc tổ chức các hoạt động xã hội; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác Đội-Sao
  Tháng 4/2019
  Tự kiểm tra
  Thái Bá Tuấn
  Ban Kiểm tra nội bộ
  
  9
  - Kiểm tra CĐ: công tác chủ nhiệm, công tác kiểm tra, đánh giá, học sinh theo TT 22/2016-BGDĐT; công nhận học
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau