Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỜ TRÌNH xin xác nhận trình độ sơ cấp lí luận chính trị

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:16' 25-10-2018
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 14 /TTr-THLN La Ngâu, ngày 25 tháng 10 năm 2018  TỜ TRÌNH
  Về việc xin xác nhận trình độ sơ cấp lí luận chính trị

  -

  Căn cứ Thông báo số 15/TB-TTBDCT ngày 08/10/2018 của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tánh Linh về việc tiếp tục xác nhận trình độ Sơ cấp lí luận chính trị, Trường Tiểu học La Ngâu kính đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Chính Trị huyện Tánh Linh xem xét xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho các thầy cô giáo có tên sau đây:
  STT
  Họ và tên
  Ngày, tháng, năm sinh
  Nơi sinh
  Đơn vị công tác
  
  1
  Nguyễn Thị Chính
  10/02/1969
  Thanh Hoá
  Trường TH La Ngâu
  
  2
  Mã Thị Trinh
  18/3/1984
  Bình Thuận
  Trường TH La Ngâu
  
  3
  Nguyễn Văn Giác
  20/4/1970
  Phan Thiết
  Trường TH La Ngâu
  
  4
  Phan Thị Hoà
  14/7/1976
  Hà Tĩnh
  Trường TH La Ngâu
  
  5
  Nguyễn Huỳnh Thu
  20/02/1980
  Bình Thuận
  Trường TH La Ngâu
  
  6
  Lương Thị Phương
  20/01/1977
  Thái Bình
  Trường TH La Ngâu
  
  7
  Lê Thị Kiều Oanh
  01/10/1981
  Nghệ An
  Trường TH La Ngâu
  
  8
  Trần Nguyên Giáp
  10/7/1978
  Thái Bình
  Trường TH La Ngâu
  
  Kính mong Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tánh Linh xem xét giải quyết./.
  Trân trọng kính trình./.

  Nơi nhận:
  - TT Bồi dưỡng Chính trị;
  - Lưu: VT. [[


  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Suý
  
  
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau