Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • Hà Văn Xuân
 • Website của Trường Tiểu học La Ngâu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TỜ TRÌNH Về việc xin tổ chức dạy bơi, cứu đuối cho học sinh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Thống Suý (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:21' 20-03-2017
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 259
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN TÁNH LINH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 16/TTr-THLN La Ngâu, ngày 06 tháng 3 năm 2017

  TỜ TRÌNH
  Về việc xin tổ chức dạy bơi, cứu đuối cho học sinh

  Thực hiện công văn số 97/PGDĐT-TH ngày 03/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tánh Linh về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức dạy bơi, cứu đuối cho học sinh tiểu học năm học 2016-2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Tánh Linh, Trường Tiểu học La Ngâu kính đề nghị UBND xã La Ngâu cho phép nhà trường được hợp đồng với tư nhân để tổ chức dạy bơi, cứu đuối cho học sinh như sau:
  1/ Hợp đồng tư nhân đặt bể bơi di động trong khuôn viên Trường Tiểu học La Ngâu;
  2/ Mức phí học bơi trong năm học 2016-2017:
  - Học sinh lớp 2, 3,4,5: 12.000 đồng X 10 tiết = 120.000 đồng (một trăm hai chục ngàn đồng;
  - Học sinh lớp 1: 12.000 đồng X 5 tiết = 60.000 đồng (Sáu mươi ngàn đồng).
  Trường Tiểu học La Ngâu kính đề nghị UBND xã La Ngâu, Ban Đại điện Cha mẹ học sinh Trường Tiểu học La Ngâu xét xét đồng thời cho cho ý kiến chỉ đạo nhằm tạo điều kiện cho nhà trường sớm thực hiện kế hoạch dạy bơi, cứu đuối cho học sinh theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh.
  Trân trọng kính trình.
  Nơi nhận:
  - UBND xã La Ngâu;
  - Ban đại diện CMHS Trường TH La Ngâu;
  - Lưu: VT, Giác (03b).

  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy
  
  
  DANH SÁCH HỌC SINH CÓ NGUY CƠ BỎ HỌC
  (Kèm theo Tờ trình số 15/TTr-THLN ngày 02/3/2017)
  STT
  Họ tên học sinh
  Lớp
  Chỗ ở hiện nay
  Họ tên cha (mẹ)
  Nguyên nhân bỏ học
  
  1
  Hà Nhật Châu
  1C
  Bản 2
  Hà Thị Hớp
  Gia đình không thường xuyên quan tâm
  
  2
  Bờ Đam Tẻn
  5B
  Bản 2
  Bờ Đam Tỉnh
  Gia đình không thường xuyên quan tâm
  
  3
  Huỳnh Đức Tài
  4B
  Bản 2
  Huỳnh Đức Rèm
  Gia đình không thường xuyên quan tâm
  
  4
  Nguyễn Văn Tuyến
  2B
  Bản 2
  Lê Thị Hôm
  Gia đình không thường xuyên quan tâm
  
  5
  Nguyễn Văn Tuyền
  2C
  Bản 2
  Lê Thị Hôm
  Gia đình không thường xuyên quan tâm
  
  
  Nơi nhận:
  - UBND xã La Ngâu;
  - BCĐ PCGD xã La Ngâu;
  - Lưu: VT, Giác (03b).

  HIỆU TRƯỞNG
  Cao Thống Súy
  
  


   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất (Mạnh Tử)

  Web La Ngau